Beboerforeningen for Hevring og omegn  

Forsamlingshuset 

Beboerforeningen blev startet i 1995 og har stor opbakning i byen og den nærmeste omegn. Det er beboerforeningen, som udlejer forsamlingshuset.
Det er foreningens formål at virke til gavn for borgerne og skabe aktiviteter, der knytter os sammen.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

          

Lege- og festpladsen  -  og ishuset 
Legepladsen var noget af det første, beboerforeningen fik lavet. Arealet er lejet fra militæret og ligger centralt i byen. Nu er her boldbane, svævebane, rutchebane, girafgynge, sandkasse, gynger - foruden en iskiosk, toiletter og friluftsscene.

Der er lavet en legeplads- og ishusforening, som organiserer arbejdskraft til forbedring af legepladsen og til at holde ishuset åbent i sommertiden. 
Foreningen er formelt en støtteforening til beboerforeningen. 

Har du/I lyst til at give en tørn med, opfordres I stærkt til også at melde jer med konkrete dage; det letter arbejdet med at bemande planen meget. 
se nærmere under
Bestyrelsen

Landsbyscenen Viften
Som en del af gøglerprojektet ønskede vi os en friluftsscene, og den blev bygget i foråret 2002 af frivillige fra byen. Tegnet, syet, svejset, rejst, tømret, malet m.v. Det er forbløffende, hvad man kan i fællesskab.
        
Landsbyscenen Viften indvies
af borgmesteren i 2002

Aktiviteter 
Beboerforeningen afholder gennem året forskellige arrangementer , således fastelavn, sct.Hansbål, fællesspisning, sommerfest, høstfest, juletræsfest, vandreture m.m.

Bankospil
Traditionen med bankospil er nu genoptaget hver anden tirsdag (ulige uger kl. 19.00).

 

 


Ishuset på legepladsen. Det holdes åbent ved arrangementer.
Nu også om sommeren 
 
Flagning
Kender du nogen med tilknytning til byen, som fylder rundt, skal begraves eller andet? Flagning med byens flag på flagstangen ud for det gl. mejeri bestilles på 8648 9309. 

Flaskecontainer
Obs: Nu kan man igen komme af med flasker og glas ved forsamlingshuset.

    Tilbage til forsiden